เราจะเปลี่ยนอีเมล์ WordPress Admin ได้อย่างไร
How to

เราจะเปลี่ยนอีเมล์ WordPress Admin ได้อย่างไร

สำหรับบทความเปลี่ยนอีเมล์ WordPress Admin โดยที่เมื่อมีการติดตั้งระบบเว็บไซต์ WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราไม่ได้กำหนดชื่ออีเมล์ให้กับแอดมินผู้ดูแลระบบหลัก


WordPress Knowledge

|
October 17, 2023